Fishtank Blog

Viktiga steg i samarbetet med en produktionsbyrå

Film och rörlig media är ett område som ökar hela tiden, mycket på grund av att medie- och informationskonsumenter idag vill ha möjligheten att skräddarsy sina upplevelser och intryck. Vi vill med andra ord ha möjlighet att ta till oss budskap på ett snabbt och mobilt sätt, när och var som helst, via olika enheter.

För företag som vill nå fram och sticka ut i bruset är det avgörande att erbjuda webbanvändarna den möjligheten. Det fungerar inte längre att bara publicera långa beskrivande informationstexter eller intetsägande bildmaterial. Numera förväntar sig människor att bli underhållna och engagerade och då krävs ett entusiasmerande innehåll. Men, hur går man då tillväga för att ta fram en företagsfilm som faktiskt lockar till tittande? 

Ett bra sätt är att kontakta en professionell produktionsbyrå. De kan alltid skräddarsy lösningarna för dina behov, och för att uppnå bästa möjliga resultat är det vanligt att lägga upp arbetsprocessen i följande tre steg:

Planering

Efter att du tagit kontakt med en produktionsbyrå som du känner passar dig och ditt företag så inleds arbetet med att ni gemensamt sitter ned och tar fram ett underlag. För det första så är det viktigt att byrån får en chans att lära känna din verksamhet och får era syften och målgrupper beskrivna för sig. Därefter är det viktigt att ni kommer överens om vilka grundläggande ramar som ska gälla för just din produktion. Det är något som kan variera mycket beroende på om det är en reklamfilm eller annan typ av film som ska produceras. Formspråk, manus, story och publiceringskanal är andra delar som diskuteras i detta steg.

Inspelning

När planeringsfasen är avklarad och du har godkänt byråns underlag så är det dags att gå vidare med själva produktionen av filmen. I detta steg behöver du själv inte vara aktiv, om det inte är så att du själv ska medverka eller föra företagets talan i videon. Utöver det så har produktionsföretaget all nödvändig kompetens att förbereda för projektet, samla in och bearbeta material. Naturligtvis får du löpande återkoppling om hur inspelningarna och klippningen fortskrider så att du kan känna dig säker på att få det resultat du önskar.

Utvärdering

Efter varje avslutat projekt följer också en utvärdering där slutresultatet analyseras. I det här steget kontrolleras också om själva syftet med filmen har uppnåtts och om den har nått ut i den utsträckning som ni och byrån har hoppats på. Detta är ett viktig steg för att få reda på hur man som företag kan förbättra sin kommunikation och använda sina olika publiceringskanaler på bästa sätt. 

Professionell videoproduktion är det mest effektiva sättet för företag som vill nå fram till befintliga och nya kunder. Nya tider kräver nya arbetssätt och Fishtank är en produktionsbyrå som hjälper dig på vägen. Kontakta dem eller besök deras webbplats redan idag!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Fishtanks åsikter.”