Fishtank Blog

Videoproduktion – vad behöver man tänka på?

Uttrycket Apelsin-TV illustrerar en tänkt bild av någon som visar upp en apelsin och samtidigt förklarar att ”detta är en apelsin”. Ett sådant sätt att göra film eller video leder lätt till en brist på dynamik mellan vad som syns och vad som sägs. Resultatet blir ett ointressant innehåll, som lätt faller platt på grund av sin övertydlighet.

Effektivt content bygger ofta på multimodalitet, olika medie- eller teckenformat som tillsammans kompletterar eller förstärker upplevelsen av innehållet. Samma sak gäller för videoproduktion. I sådana sammanhang ska ett skräddarsytt manus alltid tas fram i ett första skede. Först därefter är det dags att börja förbereda för filminspelningen som i sin tur anpassas efter manus. Under produktion av rörligt material är det, utöver detta, också bra att tänka på följande:

Syfte och vision

Syftet med en videoproduktion är vad som avgör dess innehåll. I till exempel en instruktions- eller utbildningsfilm så är det viktigt med tydligt manus och foto. Här finns det inte utrymme för svårtolkat innehåll, tvärtom ska skillnaden mellan vad som sägs och vad som visas vara liten. I spelfilmer är det desto viktigare att bygga upp en engagerande dramaturgi med hjälp av en bra story och rörligt material som inte avslöjar för mycket.

Bildspråk och effekter

Manus och foto är två grundläggande element i arbetet med rörligt material, men inte ens tillsammans klarar de sig långt utan genomtänkt bildspråk och effekter. Bildspråket är de budskap och värden som kan läsas in i en bild, och det ska alltid överensstämma med filmens syfte. Färg-, ljud-, och specialeffekter används i sin tur för att anpassa och skräddarsy bildspråket ytterligare, med hjälp av videoredigering.

Skådespelare och casting

Även de skådespelare eller personer som syns i en filmproduktion ska väljas ut med tanke på videons syfte. Att personerna förmedlar ett visst budskap är inte nog om de inte reflekterar rätt värden eller övertygar i rollen. I en företagsfilm kan till exempel trovärdigheten stärkas av att företagets egna chefer eller andra i personalstyrkan medverkar. När det kommer till reklamfilm är det dessutom viktigt att välja skådespelare som representerar den tänkta målgruppen.

Filmproduktion är ett brett område med många möjligheter, men kräver också en del kunskaper. Du som behöver hjälp med exempelvis företags,- reklam,- event,-  och utbildningsfilmer kan alltid kontakta Fishtank. De erbjuder professionell videoproduktion i Stockholm, och kan ta fram skräddarsydda lösningar för dina behov.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Fishtanks åsikter.”