Fishtank Blog

Reklamfilm – ett historiskt format för framtiden

Numera är reklamfilmen en naturlig del av vår vardag, men hur ser egentligen dess historia ut? Allt började i USA på 1920-talet då radioreklamen tog fart på allvar. I takt med att andra världskriget började ebba ut så fanns det plötsligt utrymme för publiken att återanvända även till tv:n, där sändningarna nu blivit allt mer frekventa. Efterhand som tv-publiken växte, desto vanligare blev det också med reklamsändningar inför programmen. För att varumärkena skulle lyftas fram på mesta möjliga sätt så fungerade de som sponsorer för sändningarna, och hade stor makt att påverka innehållet.

När sponsorerna inför varje sändning blev fler så fick de slutligen mindre inflytande. Till slut fungerade tv-reklamen mer som fristående pauser i och mellan programmen, och så har det därefter sett ut på de flesta kanaler världen över. I takt med den digitala utvecklingen så har dock möjligheterna för reklamfilm breddats allt mer och varumärken har idag mycket att vinna på att synas även i andra sammanhang. Bland annat i följande:

Sociala medier

Sociala medier har enorm genomslagskraft och når fram till mängder av människor världen över. En av fördelarna med denna kanal är att webbanvändarna själva bidrar genom att dela, kommentera och sprida innehåll vidare, och fungerar därigenom som en aktiv del av marknadsföringskedjan. För att de otåliga tittarna ska engageras och uppmuntras att titta vidare så är det bra att publicera spännande, unika och intresseväckande reklamfilmskoncept. Tänk utanför boxen och var inte rädd att utnyttja exempelvis teaserformatet.

Videogemenskaper

Företag kan med fördel skaffa egna konton där de publicerar egna reklam- och företagsfilmer på videogemenskaper som exempelvis Youtube. Men dessutom kan dina reklamfilmer kopplas samman med och visas före andra videoklipp. Om din reklamfilm hamnar i rätt sammanhang och riktas till rätt målgrupp så kan det innebära många fördelar rent marknadsföringsmässigt.

Företagets webbplats

De flesta företag har idag en egen webbplats men långt ifrån alla har kommit till insikt om hur mycket rörligt material faktiskt kan berätta om en verksamhet. Text och bild i all ära, men om du dessutom kompletterar din webbplats med en kort filmproduktion som aktivt skildrar ditt företag och dess fördelar så finns det mycket att vinna. Tänk dock på att inte publicera för stora filer då sådant innehåll kan göra webbplatsen långsam att använda och därigenom få motsatt effekt.

Reklamfilmen ser alltså inte likadan ut som förr. Det är istället ett levande och kreativt format som används mycket mer frekvent och i fler sammanhang. Ett professionellt produktionsbolag film som Fishtank kan hjälpa dig med att ta fram filmproduktioner för just dina behov och för publicering i många olika kanaler. Kontakta dem idag!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Fishtanks åsikter.”