Vad ska en bra reklamfilm innehålla?

Tv-reklamens genomslag är inte lika stort idag som det en gång var. För inte allt för länge sedan kunde företag och organisationer investera i sina reklamfilmer med vissheten om att de nådde fram till miljontals hushåll. Idag så har TV-reklamen inte lika stor genomslagskraft. Nu kan tv-tittarna till stor del själva bestämma när och hur […]

Varför film bör vara en del av din marknadsföringsstrategi år 2016

Förra året lanserade Twitter sin auto play-funktion, vilket betyder att de videor som dyker upp i ditt flöde spelas upp automatiskt. Samma funktion hittar du hos Facebook och Instagram, där företag och organisationer använder dessa ytor för att marknadsföra specifika budskap. Jätten Youtube och uppstickaren Vimeo är två andra exempel som baserat hela sin affärsidé […]