Fishtank Blog

Hur en produktionsbyrå i Göteborg kan hjälpa dig till ökad webbtrafik

Digital marknadsföring, som numera är en självklarhet hos företag och organisationer, har om möjligt blivit ännu mer populärt de senaste åren. Det handlar om att på ett effektivt sätt förmedla rätt information till rätt målgrupper. För att väcka nyfikenhet och ytterligare förstärka innehållet använder man sig av visuella inslag, eftersom bilder och video ofta har ett mer direkt tilltal än skrivet material.

I dag är det många aktörer som arbetar med att producera videor, bloggar och steg-för-steg-tutorials till företag. Ett samarbete med exempelvis en produktionsbyrå i Göteborg kan på så vis öka såväl webbtrafik som användarengagemang. Fler exempel på vad en produktionsbyrå kan bidra med i fråga om digital marknadsföring följer här:

Unikt innehåll

Hemligheten bakom många varumärkens framgång ligger i att hela tiden hålla sig uppdaterad på målgruppen och kontinuerligt arbeta med att väcka intresse hos dem. Men att i alla lägen hålla sig i utvecklingens framkant är krävande. Många företag satsar på att producera unikt innehåll och då är det särskilt viktigt att alla delar av materialet samverkar med varandra för att ge full effekt. Genom att använda visuella element skapas anpassat innehåll för just det aktuella syftet. Att arbeta med visuella inslag på detta sätt ger också avsändaren kreativ kontroll över hur budskapet förmedlas. Med speciella teman, unika färgscheman och varumärkesbyggande bildmaterial kan det digitala innehållet enkelt skräddarsys efter avsändarens behov och önskemål.

Visuell förstärkning

Det budskap som företag vill förmedla till sin målgrupp vinner på att kompletteras och förstärkas med visuella inslag. Målet är att den potentiella kunden enklare ska förstå och kunna relatera till innehållet. En digital produktionsbyrå kan hjälpa företag att ta fram visuella element som exempelvis kortare filmer och instruktionsvideor.

Integrerade bilder

För bästa möjliga marknadsföring av ett varumärke är det viktigt att integrera bilder med övrigt innehåll. Bilder hjälper mottagaren att ta till sig innehållet och bäddar för ökat engagemang. Detta bekräftas av studier som visar att bildförstärkta artiklar får 94 % fler visningar. Det finns flera sätt att inkludera bildmaterial i en pr-strategi. För att få hjälp med visuellt innehåll kan du kontakta Fishtank, som är en produktionsbyrå i Stockholm. Mer information om de olika tjänster som Fishtank erbjuder hittar du på deras webbplats www.fishtank.nu.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Fishtanks åsikter.”