Fishtank Blog

Har du en filmidé? Briefa ditt produktionsbolag på ett effektivt sätt för ett bättre resultat!

Det är långt ifrån alla företag och organisationer som själva har det som krävs, exempelvis i fråga om anpassade lokaler och professionell utrustning, för att skapa marknadsförande film som faktiskt ger resultat. Därför vänder sig många företag och organisationer till en produktionsbyrå med större möjligheter att realisera deras visioner. Men hur förmedlar du din vision på ett effektivt sätt? Om du är otydlig och inte själv har klart för dig vad du vill uppnå blir resultatet lätt lidande. Följande är några saker att ha i åtanke när du ska briefa ditt produktionsbolag:

Syfte

En film kan göra mycket; den kan underhålla och få folk att skratta, den kan marknadsföra och öka försäljningssiffrorna eller informera om ett viktigt ämne för att skapa större förståelse. Vad vill du åstadkomma med din film? Det är viktigt att det finns ett konkret syfte med filmen och att den har ett tydligt budskap och tydliga mål.

Budget

Alla videoproduktioner behöver ha en budget att förhålla sig till. Ibland kan en låg budget kännas som ett hinder, men det positiva i restriktionerna är att de hjälper både dig och produktionsbolaget att begränsa era alternativ. Det gör i sin tur att det blir enklare att fokusera på rätt saker. En större budget krävs inte sällan för kvalitativa produktioner, men är du smart, effektiv och kreativ kan du och produktionsbolaget åstadkomma mycket även med lite pengar.

Målgrupp

Det är viktigt att tydligt ange till vem filmen riktar sig. Att ha en klar bild av målgruppen är grundläggande för att man ska kunna anpassa allt från filmens manus till färgsättning. Vad vill du att målgruppen ska känna och framför allt göra efter att de sett din film?

Inspelningsplats

Ska filmen spelas in på en speciell plats eller i en studio? Fundera över dina önskemål och rådgör med ditt produktionsbolag för att hitta en inspelningsplats som matchar både idé och budget. Den miljö som filmen utspelar sig i kan göra mycket för slutresultatet.

Detta är alltså några av de saker som kan vara bra att tänka över innan du kontaktar en produktionsbyrå i Göteborg, Stockholm eller någon annan stad. Ju mer detaljerad plan du har, desto större är chansen att slutprodukten stämmer överens med din vision.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Fishtank”