Fishtank Blog

Gräv i arkiven för att lyckas med din företagsfilm

 

Företagsfilmer kan göras med flera olika syften. Filmerna kan till exempel användas för marknadsföring, internutbildningar, för att informera och instruera eller för att stärka varumärket både internt och externt. Idag är det relativt enkelt att göra film, alla med en smart telefon kan i princip filma, klippa och redigera på egen hand. Men även om tekniken till stor del har blivit mer tillgänglig för oss alla är det fortfarande mycket som skiljer en amatörfilm från en kvalitetsproduktion. Därför väljer de flesta företag och organisationer att anlita ett filmproduktionsbolag eller en reklambyrå när de ska skapa videobaserat material.

En hel del idéer, planering och koordination ligger bakom en riktigt bra företagsfilm. Företaget och produktionsbolaget måste samarbeta tätt för att komma fram till det rätta konceptet, ett fängslande manus och slutligen en välproducerad slutprodukt. För att göra arbetet enklare och för att resultatet ska bli riktigt bra finns en del information som du kan förse produktionsbolaget med innan projektet sätter igång. Utöver de rent praktiska förutsättningarna som exempelvis budget, filmens längd och format sitter ditt företag säkert på viktig information som är värdefull för filmskapandet.

Företagets historia

Företagets identitet, vision, mål och värdeord bör återspeglas i filmen. En detaljerad biografi som berättar företagets historia kan hjälpa filmteamet att bättre förstå företaget i sin helhet. Med mer kött på benen får produktionsbolaget bättre möjligheter att leverera en professionell och mer genomarbetad produkt.

Personliga historier

Det är inte ovanligt att man lyfter fram personerna bakom företaget eller organisationen när man gör företagsfilmer. Detta eftersom personliga historier ofta engagerar publiken på ett mer personligt plan och därmed ökar man chansen att filmen får större genomslag. Låt produktionsbolaget ta del av både framgångssagor och utmaningar och välj sedan tillsammans ut det som känns relevant att berätta.

Långsiktiga mål

Informera produktionsbolaget om de framtida mål som finns inom verksamheten. En film kan inte göra allt, men den kan fungera som ett steg i rätt riktning om det är tydligt vilket fokus den ska ha. Företagsfilmen kan på så vis användas som ett verktyg för att också närma sig företagets eller organisationens långsiktiga mål.

Företagskultur

Består företaget främst av personer under 25 år? Är det fötterna på bordet eller den perfekt strukna skjortan som regerar på kontoret? Varje företag och organisation har sin egen speciella kultur som kan lyftas fram i en film för att bidra till att ytterligare stärka varumärkets identitet. Företagskulturen kan användas som ett effektivt verktyg för berättande och bör genomsyra allt från filmens koncept till bildspråk.

Företaget är experter på sin verksamhet och filmteamet är experter på att göra film. Håll en öppen dialog med ditt produktionsbolag och bolla idéer mellan er för att kombinera det bästa ur båda världar.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Fishtank”