Fishtank Blog

Fördelar med professionell videoproduktion

Många företag och organisationer använder sig av videoproduktion i sin marknadsföring eller för informationsspridning och utbildning. Att använda sig av film inom dessa områden har många fördelar. Det kan till exempel hjälpa företaget att kommunicera med medarbetare eller kunder, stärka varumärket eller att nå ut till nya marknader på global nivå.

När man kommunicerar genom film gäller det, som för många andra typer av marknadsföring, att ha kunskap om målgruppen och den kulturella kontexten. Arbetar du till exempel mot en svensk målgrupp kan det vara värt att veta att man generellt i Sverige värdesätter direkt kommunikation och ett rakt och tydligt budskap. För att säkerställa att kommunikationen blir så effektiv som möjligt kan det alltså vara bra att anlita en lokal produktionsbyrå, i det här fallet ett professionellt företag som erbjuder videoproduktion i Stockholm eller på annan ort. Att arbeta med en lokal produktionsbyrå kan förutom målgruppsanpassning resultera i flera andra fördelar:

Producera film på kort tid

En professionell produktionsbyrå har större kapacitet och resurser som gör det möjligt att slutföra ett filmuppdrag på relativt kort tid. Produktionsbyrån ordnar med allt från manusförfattare till skådespelare, inspelning och videoredigering. Allt du behöver göra är att fokusera på ditt budskap och syftet med filmen.

Olika typer av film

En film ska naturligtvis se annorlunda ut beroende på vilket syfte den ska fylla. Ska du exempelvis marknadsföra en produkt? Eller ska du därefter informera dina medarbetare om samma produkt? Dessa två filmer blir väldigt olika. Hos en produktionsbyrå får du hjälp att utforma din film, eller dina olika företagsfilmer, med utgångspunkt i filmens specifika syfte och mål. Detta kan handla om allt från informationsfilm till reklam eller internutbildning.

Få tillgång till expertkunskap

Vem som helst kan idag skapa och publicera film på egen hand. Det är enkelt och kräver inte speciellt stor ansträngning. Men det är stor skillnad på en amatörfilm och en professionell produktion. Förutom den uppenbara skillnaden i exempelvis bildkvalitet och videoredigering har en produktionsbyrå vana av att slipa på olika verksamheters berättelser och anpassa budskap för att de ska nå den tilltänkta målgruppen på ett så effektivt vis som möjligt.

Att arbeta med en produktionsbyrå är alltså att föredra för att slutprodukten ska tjäna sitt syfte. Kontakta Fishtank om du vill veta mer om vad en professionell produktionsbyrå kan hjälpa dig med.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis åsikterna hos Fishtank”