Fishtank Blog

Ett produktionsbolag tar företag till starka kundrelationer

Framgångsrika kundrelationer bygger på transparens och tillit. På att kunderna känner att de kan se in i verksamheter och enkelt få en bild av hur varumärket är uppbyggt. Men sådana kontakter kommer inte av sig självt utan bygger på aktiv marknadsföring, kommunikation och interaktion. 

Samtidigt är det naturligtvis viktigt att inte framstå som för desperat eller ”säljig”. Hur lyckas man då med den här balansen? Mycket handlar om att visa upp sig, att faktiskt få människor att visualisera verksamheten, dess budskap och värden. Det är just här som videoformatet kommer in i bilden. Tack vare till exempel en reklamfilm kommuniceras företagets värden direkt till betraktaren, utan omsvep. Åtminstone under förutsättning att det är fråga om en genomtänkt och välkomponerad produktion. För att lyckas finns det vissa saker som är bra att tänka på att ha med, medan andra ingredienser helst ska lämnas åt sidan. Du som överväger att göra till exempel en reklam- eller företagsfilm bör tänka på till exempel följande:

Känsla

Alla relationer bygger på någon form av känsla, och reklam-, företags- eller informationsfilmer är tacksamma genvägar till kundernas känslor för just din verksamhet. Innan arbetet med filmen dragit igång är det viktigt att du kommit fram till vilken form av kundrelation du är ute efter samt vilken känsla du vill att företaget – och filmen – ska väcka. Glädje, humor, allvar, kompetens, eller kanske något helt annat?

Call-to-action

Varje videoproduktion har ett syfte. I syftet ingår det som vanligtvis kallas call-to-action och som handlar om vad du vill att kunderna ska göra efter att de sett filmen. Hur de ska reagera. Är målet med din film att informera, eller att uppmuntra konsumenterna att köpa dina produkter? Kanske vill du att de ska söka jobb hos er? För att du ska lyckas med ditt mål är det viktigt att du tänkt ut en call-to-action-strategi redan i förväg.

Undvik självförhärligande och ironi

Även om syftet med din filmproduktion är att visa upp företaget på ett bra sätt så finns det ingen anledning att lyfta verksamheten onödigt högt till skyarna. Då riskerar man att istället framstå som nonchalant och onödigt självförhärligande, vilket i sin tur kan underminera företagets trovärdighet. Ironi är en annan ingrediens som inte ska överanvändas. Visst är det roligt när det fungerar, men dåligt genomförd så faller den lätt platt eller kan i värsta fall få motsatt effekt.

Reklamfilmer är bra sätt att kommunicera företagets budskap, men det är viktigt att tänka igenom och förbereda produktionen ordentligt innan den filmas och publiceras. Du som är intresserad av att göra till exempel en reklam- eller informationsfilm kan få kompetent hjälp av Fishtank. De är ett produktionsbolag som också samarbetar runt eventproduktion. Kontakta dem idag!

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Fishtanks åsikter.”