Fishtank Blog

5 viktiga kompetensområden för en digital produktionsbyrå

Produktionsbyrå är, när man tänker på det, ett lite underligt begrepp. En byrå som producerar något. Men vad? Läs vidare här så kommer du att få reda på mer om några av en produktionsbyrås vanligaste arbetsområden.

Film

En produktionsbyrå arbetar vanligen med film, tv eller rörlig media av något slag. Till exempel kortfilmer, långfilmer, dokumentärer, företags- eller eventfilmer. Byråer som framförallt fokuserar på tv kallas ofta tv-produktionsbolag och anlitas framförallt i samband med produktion av program, musikvideos och andra inslag som är tänkta för television. En digital produktionsbyrå arbetar även med film för webben.

Utbildningsmaterial

Instruktionsfilmer och visuellt kursmaterial kan vara användbart för företag med behov av kompetensutveckling. En produktionsbyrå kan hjälpa till med att ta fram relevant material som motiverar personalen och som visualiserar annars svårgreppbara processer och moment.

Webb

Webben är, bland mycket annat, även den moderna tidens tv. Med den lilla skillnaden att det har blivit möjligt för väldigt många fler att sända sina egna videos och filmer via webben. Oavsett om du är privatperson eller driver företag så kan du kommunicera effektivt via rörligt material publicerat på webben. En produktionsbyrå i Göteborg med omnejd hjälper dig inte bara med produktionen, utan kan också anpassa filmerna efter den tänkta publiceringskanalen.

Reklam

Reklamfilmsformatet har utvecklats i takt med att de digitala möjligheterna blivit fler, och även om publiken numera har möjlighet att välja bort reklamen i vissa sammanhang så nås vi av den i fler sammanhang och kanaler än någonsin förr. Men det gäller att snabbt fånga in tittaren och våga sticka ut. Många produktionsbyråer är skickliga på storytelling och manus som är två avgörande ingredienser i arbetet med framgångsrika reklamfilmer som fångar betraktarens uppmärksamhet. Detta gäller naturligtvis även för banners och andra digitala reklamlösningar.

Kompetensområden

Manus och dramaturgi är alltså två viktiga delar av arbetet med film. Dessutom måste en produktionsbyrå behärska moment som idéutveckling, casting, inspelning, redigering, specialeffekter, ljud, musik och stillbildsfotografering. Varje filmprojekt är unikt och blir som allra bäst om varje steg genomförs i rätt ordning och enligt en bestämd planering.

Det är lätt att känna att filmmediet är svårt att lära sig på egen hand. Stegen är många, och en hel del kunskap krävs för att verkligen lyckas ta projektet i hamn. Då är det bra att kontakta ett produktionsbolag i Stockholm, som Fishtank. Oavsett om du redan börjat med en film eller planerar för kommande satsningar så hjälper de dig på vägen. Mer information om Fishtank hittar du alltid på deras webbplats.

“Texten ovan är skriven i online-marknadsföringssyfte. Åsikterna är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Fishtanks åsikter.”