Vad ska en bra reklamfilm innehålla?

Tv-reklamens genomslag är inte lika stort idag som det en gång var. För inte allt för länge sedan kunde företag och organisationer investera i sina reklamfilmer med vissheten om att de nådde fram till miljontals hushåll. Idag så har TV-reklamen inte lika stor genomslagskraft. Nu kan tv-tittarna till stor del själva bestämma när och hur […]